פירורים —

מיתוג ועיצוב אתר למיזם פירורים המאפשר לעובדים בסטארטפים ובחברות הייטק לתרום בקלות סכומים קטנים לאורך זמן באמצעות כרטיסי הארוחות שהם מקבלים מהמעביד.