המרכז לחינוך סביבתי בחירייה —

עיצוב קירות המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חירייה נעשה תוך שימוש חוזר באביזרים וחפצים עליהם מוצג המידע על תולדות המקום ועל הנעשה בו היום.