Humancity —
 

אירוע ייחודי שבו עבדו קבוצות מעורבות של יזמים ישראלים, תושבי דרום תל אביב, יזמים מקהילת מבקשי המקלט ויזמים נוספים, במטרה לייצר פתרונות לסוגיות שעולות מהקשיים של מבקשי המקלט בישראל.

בתהליך העבודה על השפה החזותית ואתר הנחיתה, היה לנו חשוב להעביר את האנרגיה היצירתית והאווירה החיובית כמו שהוא בא לידי ביטוי באירוע עצמו. 

ניתן לצפות באתר המלא כאן.

שותפים לפרויקט —

אלנה לרמן, איור